Cyfres Polyether Arbennig

  • Low Foam Non-ionic Surfactant

    Syrffactydd Di-ïonig Ewyn Isel

    Mae'r cynnyrch hwn yn alcohol odecyl ac ethylene ocsid, adduct propylen ocsid, gall gynhyrchu athreiddedd rhagorol a symiau dibwys o ewyn, mae'n syrffactydd an-ïonig ardderchog a defnyddir cynhyrchion o'r fath yn eang mewn meysydd diwydiannol.

  • Tallow Amine Ethoxylates

    Ethoxylates Amin Gwêr

    Mae'r gyfres hon o gynhyrchion yn hydawdd mewn dŵr.Mae'r gyfres yn nonionic pan gaiff ei hydoddi mewn cyfrwng alcalïaidd a niwtral, tra mewn cyfryngau asidig maent yn dangos cationig.Maent yn eithaf sefydlog yn yr amgylchedd asid ac alcalïaidd a hefyd mewn dŵr caled.Mewn cyfrwng alcalïaidd a niwtral, gall y gyfres gymysgu â mater ïonig arall.