Cyfres C Donlube sy'n Hydawdd mewn Dŵr

  • Donlube Water-Soluble C Series

    Cyfres C Donlube sy'n Hydawdd mewn Dŵr

    Mae Cyfres C Donlube sy'n Hydawdd mewn Dŵr yn bolymerau a ddechreuwyd ag alcohol sy'n cynnwys symiau cyfartal yn ôl pwysau grwpiau ocsiethylen ac ocsipropylen.Mae cynhyrchion Cyfres C Don lube sy'n Hydawdd mewn Dŵr hefyd ar gael mewn ystod o bwysau moleciwlaidd (a gludedd).Mae cynhyrchion Cyfres C Don lube sy'n Hydawdd mewn Dŵr yn hydawdd mewn dŵr ar dymheredd islaw 50 ° C ac mae ganddyn nhw un / dau grŵp hydrocsyl terfynol.Mae'r amrywiaeth eang iawn o eiddo a gynigir gan Don lube f uids ac ireidiau yn eu gwneud yn ddefnyddiol mewn nifer o gymwysiadau diwydiannol, megis iraid cywasgydd, iro gêr, iro tymheredd uchel a saim.