Cyfres Donlube P

  • Water Insoluble PAG

    PAG Anhydawdd Dŵr

    Mae Cyfres P Donlube a elwir hefyd yn Water Insoluble PAG yn bolymerau a ddechreuwyd gan alcohol (ROH) o bob grŵp ocsipropylen.Mae cynhyrchion Cyfres Cyfres P Don lube ar gael mewn ystod o bwysau moleciwlaidd (a gludedd).Yn wahanol i'r gyfres arall mae cynhyrchion Cyfres Donlube P yn anhydawdd mewn dŵr ac mae ganddyn nhw un grŵp hydrocsyl terfynol.Mae gan gynhyrchion cyfres bwyntiau arllwys isel, sefydlog oherwydd eu bod yn rhydd o gwyr.Nid ydynt yn cynnwys ac nid oes angen iselyddion pwynt arllwys.Mae'r amrywiaeth eang iawn o eiddo a gynigir gan Donlube fuids ac ireidiau yn eu gwneud yn ddefnyddiol mewn nifer o gymwysiadau diwydiannol, megis iraid cywasgydd, iro gêr, iro tymheredd uchel a saim.